Västra Mälardalens kommunalförbund Upphandling avseende ny lastbil Kungsör

Upphandling avseende ny lastbil Kungsör

Kungsörs kommunteknik AB, Kungsör

Upphandlingen avser en (1) ny Lastbil till Kungsörs KommunTeknik AB. Lastbilen ska levereras enligt bilaga 2 kravspecifikation.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-01-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2022.5