Västra Mälardalens kommunalförbund Upphandling avseende kaffe- och vattenmaskiner

Upphandling avseende kaffe- och vattenmaskiner

Surahammars kommun, SURAHAMMAR

Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar enbart för översiktlig orientering.

Uppdraget avser kaffe - och Vattenmaskiner inklusive förbrukningsvaror och service samt catering av färskt ”bröd”, exempelvis färdigbredda smörgåsar och kaffebröd till Surahammars kommun.

För ytterligare information se bifogade handlingar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021.33