Västra Mälardalens kommunalförbund Upphandling avseende IT-arbetsplats med tillhörande tjänster 2021

Upphandling avseende IT-arbetsplats med tillhörande tjänster 2021

Västra Mälardalens Kommunalförbund, Köping

Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar enbart för översiktlig orientering.

Uppdraget avser ramavtal för succesiva avrop under avtalstiden av datorer, surfplattor, OEM-licenser och tillhörande tjänster för användning i skola och administrativ verksamhet.

För ytterligare information se bifogade handlingar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-11-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021.125