Västra Mälardalens kommunalförbund Upphandling avseende Grossist Livsmedel KAKS 2023

Upphandling avseende Grossist Livsmedel KAKS 2023

Köpings kommun, KÖPING

Uppdraget omfattar leverans av livsmedel enligt sortimentsspecifikationerna produktgrupperna Kolonial, färskt, djupfrystavsett för offentlig verksamhets

i enlighet med det upphandlingsdokument som legat till grund för upphandlingen samt enligt de villkor som framgår av antaget anbud.

Upphandling avser Arboga, Köping, Kungsör och Surahammars kommuner.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2022.94