Västra Mälardalens kommunalförbund Upphandling avseende Digital nyckelhantering II, Surahammars kommun

Upphandling avseende Digital nyckelhantering II, Surahammars kommun

Surahammars kommun, SURAHAMMAR

Surahammars kommun arbetar med hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt hemsjukvård i egen regi. Upphandlingen av en digital lösning ska bidra till en effektivare, tryggare och mer enhetlig nyckelhantering. I tjänsten ingår för leverantören att leverera en helhetslösning som tjänst, för samtliga ställda krav. För ytterligare information se Upphandlingsdokument.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-06-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021-57