Västra Mälardalens kommunalförbund Upphandling avseende bevakningstjänster för Köpings kommun, Köpings Bostads AB, KBAB Service, Västra Mälardalens Kommunalförbund och Västra Mälardalens Energi & Miljö AB

Upphandling avseende bevakningstjänster för Köpings kommun, Köpings Bostads AB, KBAB Service, Västra Mälardalens Kommunalförbund och Västra Mälardalens Energi & Miljö AB

Köpings kommun, KÖPING

Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar enbart för översiktlig orientering.

Uppdraget avser bevakningstjänster för Köpings kommun, Västra Mälardalens Energi & Miljö AB, Västra Mälardalen Kommunalförbund, Köpings Bostads AB samt KBAB Service AB i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsunderlaget.

För ytterligare information, se bifogade handlingar

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021.41