Västra Mälardalens kommunalförbund Upphandling avseende Bemanning Interimschefer

Upphandling avseende Bemanning Interimschefer

Västra Mälardalens Kommunalförbund, Köping

Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar enbart för översiktlig orientering.

Uppdraget omfattar successiva leveranser av bemanningstjänster avseende Interimschefer, i enlighet med upphandlingsunderlag.

För ytterligare information se bifogade handlingar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-11-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021.103