Västra Mälardalens kommunalförbund Upphandling avseende begagnad arbetsbil Kungsör

Upphandling avseende begagnad arbetsbil Kungsör

Kungsörs kommunteknik AB, Kungsör

Upphandlingen avser en (1) begagnad arbetsbil till Kungsörs KommunTeknik AB. Arbetsbilen ska levereras enligt Upphandlingsdokument inklusive bilagor.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-08-25)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-08-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2022.54