Västra Mälardalens kommunalförbund Upphandling avseende Bårtransporter av avlidna

Upphandling avseende Bårtransporter av avlidna

Köpings kommun, KÖPING

Uppdraget avser bårtransport av avlidna från kommunens särskilda boenden till bårhuset på Västmanlands Sjukhus Köping. Leverantören ska utföra transporter i överensstämmelse med 12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-01-27)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-12-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2022.81