Västra Mälardalens kommunalförbund Upphandling av verksamhetssystem för individ- och familjeomsorg

Upphandling av verksamhetssystem för individ- och familjeomsorg

Arboga kommun, ARBOGA

Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar enbart för översiktlig orientering.

Upphandlingen omfattar verksamhetsstödjande IT-tjänster för handläggning och dokumentation inom individ- och familjeomsorgen. Tjänsteleveransen omfattar driftsättning, integrationstjänster, verksamhetsinförande, drift, incidenthantering och utveckling samt utbildning av beställarnas personal.

Utförligare information finns i detta underlag samt av bifogade handlingar.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-04-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2023.16