Västra Mälardalens kommunalförbund Upphandling av verksamhetssystem för individ- och familjeomsorg

Upphandling av verksamhetssystem för individ- och familjeomsorg

Arboga kommun, ARBOGA

Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar enbart för översiktlig orientering.

Upphandlingen omfattar verksamhetsstödjande IT-tjänster för handläggning och dokumentation inom individ- och familjeomsorgen. Tjänsteleveransen omfattar driftsättning, integrationstjänster, verksamhetsinförande, drift, incidenthantering och utveckling samt utbildning av beställarnas personal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-10-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2023.105