Västra Mälardalens kommunalförbund Upphandling av verksamhetssystem för individ- och familjeomsorg och arbetsmarknad, Köping

Upphandling av verksamhetssystem för individ- och familjeomsorg och arbetsmarknad, Köping

Köpings kommun, KÖPING

Leveransen omfattar verksamhetsstödjande IT-tjänster för socialtjänstområdet i Köpings kommun. IT-tjänsten skall levereras så som en molntjänst där leverantören har ett funktionsansvar för levererad lösning inklusive drift och support samt uppdateringar. Avtalet omfattar även konsulttjänster i form av utbildning samt verksamhetskonsulter kopplat till utveckling och förvaltning av den levererade tjänsten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2023.55