Västra Mälardalens kommunalförbund Upphandling av utbildning inom Ledarskap och Medarbetarskap med fokus på digitala arbetssätt

Upphandling av utbildning inom Ledarskap och Medarbetarskap med fokus på digitala arbetssätt

Region Västmanland, VÄSTERÅS

Upphandlingen avser ramavtal för kompetensutvecklingsinsatser i det ESF-medfinansierade projektet KOD (kompetensutveckling och digitala arbetssätt), med målet att kompetensutveckla anställda inom offentliga förvaltningar. Projektets kompetensutvecklingsinsatser ska fylla på de kunskapsluckor som synliggjorts under de senaste årens ökande digitalisering och bidra till att deltagande kvinnor och män stärker sin ställning på arbetsmarknaden genom stärkt digital kompetens.

Upphandlingen avser ramavtal för kompetensutvecklingsinsatser i det ESF-medfinansierade projektet KOD (kompetensutveckling och digitala arbetssätt), med målet att kompetensutveckla anställda inom offentliga förvaltningar. Projektets kompetensutvecklingsinsatser ska fylla på de kunskapsluckor som synliggjorts under de senaste årens ökande digitalisering och bidra till att deltagande kvinnor och män stärker sin ställning på arbetsmarknaden genom stärkt digital kompetens.

Region Västmanland inbjuder företag, i fortsättningen kallade anbudsgivare, att inkomma med anbud avseende ramavtal för Utbildning inom Ledarskap och Medarbetarskap till projekt KOD (kompetensutveckling och digitala arbetssätt som finansieras av Europeiska socialfonden.

Tecknat avtal kommer att kunna användas av samtliga avdelningar och verksamheter inom Region Västmanland, i fortsättningen kallade köpare. Behovet avser tjänster på orter där köparen är verksam. Samtliga Region Västmanlands hel- och delägda bolag, befintliga samt under avtalstiden tillkommande, ska som option ha rätt att ansluta sig till avtalet.

Upphandlingen genomförs av Inköp Sörmland Västmanland (dvs. Region Västmanland, Org.nr. 232100-0172.)

Upphandlingens diarienummer är: IN-IN23-0110Upphandlingsform: Öppet förfarande enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingsformen medger inte förhandling.Sista anbudsdag: 2023-04-12 23:59Anbuden är giltiga t.o.m: 2023-08-11Sista dag för att ställa frågor: 2023-04-05Utvärderingsmodell: Bästa förhållandet mellan kvalitet och pris.

Köparen avser teckna avtal med 1 leverantör.

Vi emotser Ert anbud med intresse!

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN23-0110