Västra Mälardalens kommunalförbund Upphandling av underhåll och support och vidareutveckling av HR-system

Upphandling av underhåll och support och vidareutveckling av HR-system

Västra Mälardalens Kommunalförbund, Köping

Västra Mälardalens Kommunalförbund har genom tidigare genomförd upphandling, efter konkurrensutsättning, i enlighet med gällande lagstiftning rätt att nyttja systemet Personec med tilläggsfunktioner. Nyttjanderätten är inte begränsad i tiden. Support, underhåll och utveckling måste ske löpnade för att systemet ska fungera för dess ändamål. Västra Mälardalens Kommunalförbund behöver därför ingå avtal rörande dessa åtgärder. I och med denna annons om förhandsinsyn meddelar Västra Mälardalens Kommunalförbund sin avsikt att tilldela Visma AB kontraktet.

Avtal utgör ett underhålls-, support-, utvecklings och samarbetsavtal vars syfte är att säkerställa att Västra Mälardalens Kommunalförbund under avtalstid kan nyttja systemet på bästa sätt.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2021-12-01

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2020.115