Västra Mälardalens kommunalförbund Upphandling av tredjepartslogistik (3PL)

Upphandling av tredjepartslogistik (3PL)

Varuförsörjningen, UPPSALA

Upphandlingen

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2021-00059 Upphandling av tredjepartslogistik (3PL)

Upphandlingen avser avtal för tredjepartslogistik.

Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till: 70 400 000 kr

Avtalsperiod

Avtalets beräknade startdatum: 2023-10-01. Avtalsstarten kan förskjutas till följd av överprövning eller andra oförutsedda händelser.

Avtalets beräknade slutdatum: 2027-09-30

Avtalslängden är 48 månader med möjlighet till 3 st förlängningsoptioner à 12 månader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

VF2021-00059