Västra Mälardalens kommunalförbund Upphandling av planeringssystem med insatsregistrering

Upphandling av planeringssystem med insatsregistrering

Köpings kommun, KÖPING

Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar enbart för översiktlig orientering.

Upphandlingen omfattar planeringssystem med insatsregistrering samt integrationslösning med digital nyckelhantering som finns i respektive kommun. Tjänsteleveransen omfattar driftsättning, integrationstjänster, verksamhetsinförande, drift, incidenthantering och utveckling samt utbildning av beställarnas personal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-11-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2023.109