Västra Mälardalens kommunalförbund Totalentreprenad – ROT renovering Kv Bertil Etapp 3 Köping

Totalentreprenad – ROT renovering Kv Bertil Etapp 3 Köping

Köpings Bostads AB, Köping

KBAB har för avsikt att utföra renovering av badrum och stambyte med tillhörande bygg- och installationsåtgärder avseende Kv Bertil i Köping. Projektet innefattar 111 lägenheter i 4 fastigheter och som omfattas i denna upphandling.

Tidigare har det utförts stamrenovering i fastigheterna Bergslagsvägen 2 och delar av fastighet nummer 4.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-07-05)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2022.46