Västra Mälardalens kommunalförbund Totalentreprenad i samverkan, Renovering av rötkammare och mellanbyggnad, Arboga Avloppsreningsverk

Totalentreprenad i samverkan, Renovering av rötkammare och mellanbyggnad, Arboga Avloppsreningsverk

Arboga Vatten och Avlopp AB, Arboga

Rötkammare 2 ska renoveras och byggas om för att sedan

kunna tas i drift. Installationer görs nya i omfattning enligt förfrågningsunderlag. Omfattar bl a

mittdel mellan de två rötkamrarna inkl. nya spiraltrappor och dörrar mot norr, ett helt nytt gaslager. Rivningsarbeten ingår.

Projektet utförs i samverkan/ partnering.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-11)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-11-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2023.132