Västra Mälardalens kommunalförbund Tjältiningsaggregat för VA-schakt

Tjältiningsaggregat för VA-schakt

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, KÖPING

Uppdraget innebär leverans av fabriksnytt tjältiningsaggregat för VA-schakt.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-04-05)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2023.31