Västra Mälardalens kommunalförbund Termisk behandling, Grönsiskan 35, Köpings kommun

Termisk behandling, Grönsiskan 35, Köpings kommun

Köpings kommun, KÖPING

Entreprenaden omfattar saneringsåtgärder för att åtgärda de risker som finns med påvisade klorerade alifater (CVOC) inom fastigheten Grönsiskan 35. Saneringen ska genomföras in-situ med termisk behandling av utpekat område. I entreprenaden ska det även ingå erforderlig kontrollprovtagning för att redovisa att åtgärdsmålen har uppnåtts. Omfattning i detalj framgår av FU i dess helhet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-01)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-10-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021.112