Takpappläggningsarbeten

Surahammars kommun, SURAHAMMAR

Ramavtal Takpappsläggning

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-04-04)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2023.10