Västra Mälardalens kommunalförbund System för nyckelfria lås

System för nyckelfria lås

Arboga kommun, ARBOGA

Arboga kommun har genom tidigare genomförd upphandling, efter konkurrensutsättning, i enlighet med gällande lagstiftning köpt nyckelfria lås med tilläggsfunktioner. Arboga kommun äger de nyckelfria låsen varvid nyttjanderätten inte är begränsad i tiden. För de nyckelfria låsen måste support, underhåll och utveckling ske löpnade för att de ska fungera för dess ändamål. Arboga kommun behöver därför ingå avtal rörande främst system för styrning av de ägda nyckelfria låsen. I och med denna annons om förhandsinsyn meddelar Arboga kommun sin avsikt att tilldela Phoniro AB kontraktet.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-03-02

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2022.22