Västra Mälardalens kommunalförbund Surahammars kommuns särskilda kollektivtrafik - servicetrafiken

Surahammars kommuns särskilda kollektivtrafik - servicetrafiken

Surahammars kommun, SURAHAMMAR

Denna upphandling avser Surahammars särskilda kollektivtrafik, servicetrafiken. Upphandlingsdokumentet med tillhörande bilagor innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

Kom ihåg er möjlighet att ställa frågor via verktyget.

Välkommen med ert anbud!

Beställaren har ansvaret för kommunens lokala, inomkommunala kollektivtrafik. Beställaren i denna upphandling är kommunen, inom sitt område och beställare av den trafik som avtalas efter denna upphandling.

Region Västmanland har genom Regionens Kollektivtrafiknämnd, som verkar genom en Kollektivtrafikförvaltning ansvaret för länets kollektivtrafik. Västmanlands kommuner och Regionen har ömsesidigt avtal om kollektivtrafiken om länets kollektivtrafik.

Sista anbudsdag
3 dagar kvar

(2021-05-16)

Förfarande

Öppet påskyndat förfarande

Publicerad

2021-04-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

21/19