Västra Mälardalens kommunalförbund Skolskjuts inom kommungränsen, Kungsör, Köping och Arboga

Skolskjuts inom kommungränsen, Kungsör, Köping och Arboga

Köpings kommun, KÖPING

Uppdraget avser skolskjutsar av elever (grundskole- och grundsärskoleelever) inom respektive beställarkommun (Arboga, Kungsör och Köping) under skoltid. Uppdraget kan också vid behov omfatta övrig transport av elever, t ex till och från korttidsboende.

I uppdraget ingår att leverantören handhar all ruttplanering utifrån av beställaren givna förutsättningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-07-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-06-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021.63