Säkerhetstjänster

Västerås stad

I samarbete med anbudsgivaren vill Västerås stad verka för en tryggt, säkert och inkluderande

stad.

Anbudsgivaren är en nyckelaktör i arbetet med att skapa en trygg och säker stad för alla.

Anbudsgivaren har därför en viktig roll i Västerås stads säkerhetsarbete för att förebygga,

begränsa och åtgärda oönskade händelser. Anbudsgivaren ska tillsammans med

beställaren bidra till ett säkrare Västerås.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

KS 202100272-2.6.1