Västra Mälardalens kommunalförbund Riktad egendomsbevakning med hund, Arboga kommunalteknik AB

Riktad egendomsbevakning med hund, Arboga kommunalteknik AB

Arboga kommunalteknik AB, ARBOGA

Uppdraget avser riktad egendomsbevakning av väktare med hund. Bevakningens syfte är att förebygga skadegörelse i form av i första hand klotter, men även annan typ av åverkan. Beställaren vill genom denna typ av bevakning bidra till att skapa ett tryggt och säkert Arboga.

Bevakningen kommer huvudsakligen att ske kvällar och nätter men kan även komma att ske dagtid utifrån aktuell lägesbild. Stora delar av bevakningen ska ske till fots men kommer delvis behöva genomföras med hjälp av fordon.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-20)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-12-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2022.95