Västra Mälardalens kommunalförbund Renovering av storkök Källbogården och Österängen i Surahammars kommun

Renovering av storkök Källbogården och Österängen i Surahammars kommun

Surahammars kommun, SURAHAMMAR

Denna upphandling omfattar ombyggnation av två storkök. Källbogården med fastighetsbeteckning Surahammar 14:199 som idag är ett mottagningskök ska byggas om till ett tillagningskök samt Österängen med fastighetsbeteckning Surahammar 9:1 som idag är ett tillagningskök och ska byggas om till ett mottagningskök.

För ytterligare information se Upphandlingsdokument inklusive bilagor.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-02)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-08-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2022.52