Västra Mälardalens kommunalförbund Renovering av rötkammare och mellanbyggnad, Arboga Avloppsreningsverk

Renovering av rötkammare och mellanbyggnad, Arboga Avloppsreningsverk

Arboga vatten och avlopp AB, ARBOGA

Objektet omfattar renovering av Rötkammare 2 och mittdel inkl. nya

spiraltrappor och dörrar mot norr, nytt komplett gaslager med tillhörande

schaktning, installationer och ny gasfackla.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-05-03)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-04-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2023.35