Västra Mälardalens kommunalförbund Renovering av Köpings kommuns Rådhus

Renovering av Köpings kommuns Rådhus

Köpings kommun, KÖPING

Uppdraget avser renovering av el- och VVS- installationer, energibesparande åtgärder, tillgänglighetsanpassning, larm och passage samt ytskiktsrenovering av Köpings kommuns Rådhus. Även mindre verksamhetsanpassningar inklusive verksamhetsanpassade säkerhetsåtgärder ingår i entreprenaden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-27)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-01-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2023.8