Västra Mälardalens kommunalförbund Renovering av Bro 19-595-1 över gc-väg, Ullvileden, Köping

Renovering av Bro 19-595-1 över gc-väg, Ullvileden, Köping

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, KÖPING

Entreprenaden avser utförande av omisolering och betongreparation av bro 19-595-1 enligt ritningar enligt ritningsförteckning 12.1 samt 10.1 Mängdförteckning med beskrivande text.

Arbetenas omfattning i huvudsak följande:

• Trafikanordningar

• Byte tätskikt och beläggning

• Impregnering av kantbalkar, broplatta, vingmurar, del av frontmurar

• Slamning av kantbalkar

• Markarbeten kring vingmurar- schakt, fyllning

• Betongreparationer, räckesinfästningar

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-12-13)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-11-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2022.88