Västra Mälardalens kommunalförbund Recipientkontroller i Köpingsån-Köpingsviken

Recipientkontroller i Köpingsån-Köpingsviken

Köpings kommun, KÖPING

Uppdraget avser provtagning, analys och rapportering i enlighet med upphandlingsunderlag och bifogat recipientprogram bilaga 2 Recipientkontrollprogram för Köpingsån 2023–2026.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-16)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2022.32