Västra Mälardalens kommunalförbund Ramavtal VVS-arbeten Kungsör

Ramavtal VVS-arbeten Kungsör

Kungsörs kommun, KUNGSÖR

Beställaren avser att genom denna förfrågan upphandla ramavtal för senare avrop av gällande entreprenader inom VVS såsom ny-, underhåll-, service-, till- och ombyggnadsarbeten. Även mindre rivningsarbeten kan förekomma.

Anbudsgivaren ska vara auktoriserat VVS-företag i säker vatteninstallation.

Avrop av uppdrag kommer att göras projektvis genom särskild beställningsskrivelse med utgångspunkt från träffat ramavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-05)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-09-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2023.96