Västra Mälardalens kommunalförbund Ramavtal VS-arbeten, Arboga

Ramavtal VS-arbeten, Arboga

Kommunfastigheter i Arboga AB, ARBOGA

Beställarna avser att genom denna förfrågan upphandla ramavtal för senare avrop av underhåll, nybyggnad, till- och ombyggnadsarbeten samt service och reparationer av pumpstationer och anläggningar inom område VS-arbeten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-27)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-05-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021.42