Västra Mälardalens kommunalförbund Ramavtal Ventilationsarbeten och OVK, Köping

Ramavtal Ventilationsarbeten och OVK, Köping

Köpings kommun, Köping

Objekten är belägna inom Köpings kommun och Arboga

kommun (endast VME fjärrvärmeavdelningen). Upphandlingen avser ramavtal

gällande entreprenader såsom underhåll, nybyggnad, till- och ombyggnadsarbeten

inom område ventilationsarbeten samt OVK. Beställarna avser att genom denna

förfrågan upphandla ramavtal för senare avrop.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-12)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-11-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2023.135