Västra Mälardalens kommunalförbund Ramavtal transporttjänster entreprenad

Ramavtal transporttjänster entreprenad

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, KÖPING

Uppdraget omfattar inhyrning av transporttjänster för beställarnas räkning. Lastbilstransporter avser transport av jord-, berg- och grusmaterial samt redskap/utrustning vid både ny- och ombyggnadsarbeten som vanligtvis förekommer inom en samhällsbyggnadssektor för främst VA-avdelningen och Gatu- och Parkavdelningen. Lastbilstransporter i kombination med grävtjänster är vanligt förekommande.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-02-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-01-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021.8