Västra Mälardalens kommunalförbund Ramavtal transporttjänster entreprenad, Köping

Ramavtal transporttjänster entreprenad, Köping

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, KÖPING

Uppdraget omfattar inhyrning av transporttjänster för beställarnas räkning. Lastbilstransporter avser transport av jord-, berg- och grusmaterial samt redskap/utrustning vid både ny- och ombyggnadsarbeten som vanligtvis förekommer inom en samhällsbyggnadssektor för främst VA-avdelningen och Driftavdelningen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-15)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2022-01-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2022.8