Västra Mälardalens kommunalförbund Ramavtal Spol-/ slamtransporttjänster, Arboga

Ramavtal Spol-/ slamtransporttjänster, Arboga

Arboga kommunalteknik AB, ARBOGA

Uppdraget innebär att underhålla och avhjälpa planerade och akuta driftstörningar av VA-anläggningar/nät för beställarna. Uppdraget omfattar även utförande vid beställarens investering och exploateringsprojekt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021.139