Västra Mälardalens kommunalförbund Ramavtal snöröjningsarbeten Köpings Bostads AB & KBAB Service AB

Ramavtal snöröjningsarbeten Köpings Bostads AB & KBAB Service AB

Köpings Bostads AB, Köping

Beställaren avser att för vinterperioden, inhyra lämpliga maskiner med förare för snöröjning och i vissa fall sandning. Två av beställaren efterfrågade områden omfattar handskottning och handsandning

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-09-11)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-08-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2023.77