Västra Mälardalens kommunalförbund Ramavtal snöröjningsarbeten Arboga

Ramavtal snöröjningsarbeten Arboga

Arboga kommunalteknik AB, ARBOGA

Uppdraget avser att för vinterperioderna under avtalstiden, inhyra lämpliga maskiner med förare för snöröjning och i vissa fall halkbekämpning.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-09-07)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-08-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2023.76