Västra Mälardalens kommunalförbund Ramavtal konsulttjänster Område A. Gata/väg, mark, landskap, geoteknik, VA, Arboga

Ramavtal konsulttjänster Område A. Gata/väg, mark, landskap, geoteknik, VA, Arboga

Arboga kommunalteknik AB, ARBOGA

Beställaren avser att genom denna förfrågan upphandla ramavtal för senare avrop av tekniska konsulttjänster inom gata/väg, mark, landskap, geoteknik och VA.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021.58