Västra Mälardalens kommunalförbund Ramavtal konsulttjänster område 9, Broar – projektering, besiktning, beställarstöd

Ramavtal konsulttjänster område 9, Broar – projektering, besiktning, beställarstöd

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, KÖPING

Beställarna avser att genom denna förfrågan upphandla ramavtal för senare avrop av tekniska konsulttjänster inom broar.

Anbud kan lämnas för ett eller flera sakområden.

Sakområde 1. Projektering

Sakområde 2. Beställarstöd

Sakområde 3. Besiktning

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021.119