Västra Mälardalens kommunalförbund Ramavtal konsulttjänster område 7, Vibrationsmätning, sprickbesiktning, riskanalyser, Köping, Arboga, Kungsör, Surahammar

Ramavtal konsulttjänster område 7, Vibrationsmätning, sprickbesiktning, riskanalyser, Köping, Arboga, Kungsör, Surahammar

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, KÖPING

Beställarna teckna ramavtal med konsulter inom sakområdena vibrationsmätning, sprickbesiktning och riskanalys. I uppdraget ingår även täthetsprovning av rökgaskanaler och murstockar.

Konsulten ska i förbyggande syfte upprätta riskanalys med förslag till kontrollåtgärder för beställarens arbeten. På basis av detta kan sedan vibrationsmätning och/eller sprickbesiktning utföras före, under och efter beställarens arbeten.

Konsult ska även kunna agera beställarstöd i övriga frågor inom området.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021.117