Västra Mälardalens kommunalförbund Ramavtal konsult Upphandling av konsult, Mättjänster KAKS 2024

Ramavtal konsult Upphandling av konsult, Mättjänster KAKS 2024

Köpings kommun, KÖPING

Upphandlingen omfattar uppdrag i anläggningsprojekt där utbyggnad av framför allt gata, park, VA samt övrig infrastruktur berörs.

Uppdraget avser projekteringsinmätning, löpande mätteknisk service i produktionsfasen, mängdframtagning/volymberäkning, tillverkning och installation av modeller/filer för maskinstyrning.

Beställarna kan inom ramen för avtalet även komma att avropa andra närbesläktade mätuppdrag.

Vid avslutade projekt skapas relationshandlingar och skickas digitalt till Beställaren.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-03-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2024.12