Västra Mälardalens kommunalförbund Ramavtal Konsult Område O. Bygglovshandläggare/ byggnadsinspektör, Köping, Arboga, Kungsör

Ramavtal Konsult Område O. Bygglovshandläggare/ byggnadsinspektör, Köping, Arboga, Kungsör

Köpings kommun, KÖPING

Genom denna upphandling avser Beställarna teckna ramavtal med konsulter inom Bygglovshandläggare/ byggnadsinspektör.

Uppdraget omfattar handläggning av bygglov, anmälningspliktiga åtgärder, förhandsbesked och tillsynsärenden enligt Plan- och bygglagen. I uppdragen ingår att granska, göra bedömningar enligt gällande lagstiftning och ta fram förslag till beslut.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2022.33