Västra Mälardalens kommunalförbund Ramavtal konsult område 13, Bullerberäkning och bullerutredningar m.m Köping, Kungsör, Arboga, Surahammar

Ramavtal konsult område 13, Bullerberäkning och bullerutredningar m.m Köping, Kungsör, Arboga, Surahammar

Köpings kommun, KÖPING

Beställarna avser att genom denna förfrågan upphandla ramavtal med 2-4 stycken konsulter för senare avrop av tekniska konsulttjänster inom bullerberäkningar, bullerutredningar, bullermätningar och åtgärdsförslag för bl a stadsplanering, detaljplanering, bygglov men även för andra verksamheter som beställaren kan ha behov av.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2022.26