Västra Mälardalens kommunalförbund Ramavtal konsult område 11, geoteknik, miljögeoteknik samt hydrogeologi och dagvatten

Ramavtal konsult område 11, geoteknik, miljögeoteknik samt hydrogeologi och dagvatten

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, KÖPING

Beställarna avser att genom denna förfrågan upphandla ramavtal med 3-6 stycken konsulter för senare avrop av tekniska konsulttjänster inom geoteknik, miljögeoteknik samt hydrogeologi och dagvatten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021.147