Västra Mälardalens kommunalförbund Ramavtal Grövre Arbetskläder, Köping

Ramavtal Grövre Arbetskläder, Köping

Köpings kommun, KÖPING

Uppdraget avser leverans av grövre arbetskläder, skyddskläder (varsel), sågskyddskläder, grövre arbetshandskar, skor samt tryck efter beställarens avrop.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021.101