Västra Mälardalens kommunalförbund Ramavtal Grönyteskötsel, Arboga

Ramavtal Grönyteskötsel, Arboga

Arboga kommunalteknik AB, ARBOGA

Beställaren avser att genom denna förfrågan upphandla ramavtal för senare avrop av grönyteskötsel såsom gräsklippning, slyröjning, rabattrensning, ogräsbekämpning, gödsling, trädklippning, vattning m.m under vår, sommar och höst. Ramavtalet omfattar även manuell skottning och/eller sandning under vintern. Avrop kommer göras genom särskild beställningsskrivelse utifrån träffat ramavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-07)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-02-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2022.18