Västra Mälardalens kommunalförbund Ramavtal gräsklippningstjänster

Ramavtal gräsklippningstjänster

Köpings kommun, KÖPING

Uppdraget avser ramavtal avseende gräsklippningstjänster efter avrop från beställarna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2024.26