Västra Mälardalens kommunalförbund Ramavtal gällande Installationsentreprenader, tekn tjänster för kamerabevakning och kameracentraltjänster

Ramavtal gällande Installationsentreprenader, tekn tjänster för kamerabevakning och kameracentraltjänster

Västra Mälardalens Kommunalförbund, KÖPING

Upphandlingen omfattar ramavtal för Västra Mälardalens Kommunalförbund tillsammans med avropande myndigheter avseende säkerhetstekniska tjänster, installationer samt leverans av säkerhetsteknisk materiel och utrustning, installationsarbeten samt reparations-, underhålls-, service- och ombyggnadsarbeten gällande:

• Kamerabevakningssystem inklusive kameracentraltjänster

• Kamerasystem för tillfällig bevakning

• Konsulttjänster kamerabevakning

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-04-28)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-03-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2023.144